Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Sprawy bezpieczeństwa

Telefon alarmowy 112

Lp. Jednostka Numer telefonu
1.  Policja  alarmowy 997
2.  Straż Miejska m.st. Warszawy  alarmowy 986
 (22) 598 68 00
 faks (22) 598 68 07
3.  Straż Miejska m.st. Warszawy
 Oddział Wilanów-Mokotów-Ursynów
 02-234 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3
 (22) 852 16 00

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Osiedle znajduje się w obszarze działania Komisariatu Policji Warszawa Wilanów

ul. Okrężna 57
02-925 Warszawa

tel. 47 723 25 03

tel. 47 723 25 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Troskę o bezpieczeństwo w naszym Osiedlu sprawuje Pan Dzielnicowy:

st. sierż. Sebastian WASILEWSKI - od lutego 2022 r.

tel. kom.: 600 997 417

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA

W ramach programu Bezpieczne Osiedle w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów" działa Grupa Bezpieczeństwa. Spotkania koordynujące  odbywają się raz w miesiącu w biurze Spółdzielni, na których omawiane są sprawy w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Spółdzielnia na bieżąco współpracuje z Policją i Strażą Miejską w celu umożliwienia skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z procedurami i zasadami postępowania w obliczu zagrożenia, aby łatwiej było podejmować działania dla zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.

W ramach krajowego systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania, decyzję o ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

https://warszawa19115.pl/documents/20184//36707//Tablica+alarmowa

 
BEZPIECZNE OSIEDLE W SM „OSIEDLE WILANÓW”
 
„Bezpieczne Osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w dotyczących wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:
 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń na terenie osiedli mieszkaniowych  (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych za najbardziej uciążliwe),
 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania,
 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom,
 • współpraca i wspólne działanie Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciela Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów.
Zadania Grup Osiedlowych:
 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie  osiedla, 
 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.
Działalność grupy ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.
Spotkania Grup Osiedlowych odbywają się raz w miesiącu. W razie konieczności odbywają się spotkania dodatkowe. 
 
2019 r.
 • liczba przeprowadzonych spotkań – 10, 
 • po spotkaniach administratorzy oraz przedstawiciele służb mundurowych i pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonywali wizji lokalnych w  terenie,
 • przeprowadzono interwencje związane z utylizacją odpadów pochodzenia farmaceutycznego, 
 • dokonywano kontroli ciągów komunikacyjnych osiedla pod  kątem prawidłowego oznakowania – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, na bieżąco reagowano na zgłaszane problemy życia codziennego – zakłócanie ciszy, osoby bezdomne oraz kradzieże mieszkaniowe i pojazdów mechanicznych. 
2020 r.
Rok 2020 i praktycznie całkowita izolacja doprowadziła do powstania nowych form działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla. Spotkania interpersonalne zostały w sposób znaczny ograniczone, a komunikacja zewnętrzna ze służbami mundurowymi, podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz mieszkańcami, odbywała się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Pomimo tych niedogodności zgłaszane problemy natychmiastowo i skutecznie zostawały rozwiązywane.
 • liczba przeprowadzonych spotkań - 3  
W dniu 3 marca 2020 r. w ramach bezpiecznego osiedla, pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Wilanów oraz administratorzy Spółdzielni Mieszkaniowej wzięli udział w rozplakatowaniu klatek schodowych, wind oraz korytarzach plakatami o tematyce zagrożeń życia i zdrowia w przypadku podejrzenia zachorowania tak groźnym wirusem jakim jest Covid-19.
Ponadto realizowano wspólnie działania wynikające z programu „Warszawa Wspiera”, którego inicjatorem jest m.st. Warszawa.
 • 26.10.2020 – akcja ulotka „ Warszawa Wspiera”,
 • 04.11.2020 – kampania informacyjna „Pomoc Sąsiedzka”,
 • 16.12.2020 – „Warszawska Wigilia z dostawą”.

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl