Składy Zarządu SM “OSIEDLE WILANÓW”
od chwili oddzielenia się w roku 1991 od Spółdzielni MSM “Energetyka”

2014
1.Henryk Dumała
 
Prezes Zarządu 
 
od 11.03.2014 r.
 
2.Janusz Smyl
 
Zastępca Prezesa Zarządu
 
od 1.03.2014 r.
 
2013 ROK
 
1.
 
 Michota Zenon
 
p.o. Prezesa Zarządu
 
od 1.11.2013 r.
 
2.
 
 Krasińska Zofia
 
p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu
 
od 21.10.2013 r.
 
3.
 
 Jagielski Władysław
 
Prezes Zarządu
 
do 31.10.2013 r.
 
4.
 
 Żawrocka Iwona
 
Z-ca Prezesa
 
do 21.10.2013 r.
 
2012 ROK
 
1.
 
 Jagielski Władysław
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
 Żawrocka Iwona
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
2011 ROK
 
1.
 
 Ponichtera Robert
 
Prezes Zarządu
 
do 4.06.2011
 
2.
 
 Joanna Żyznowska
 
Z-ca Prezesa
 
do 4.06.2011
 
3.
 
 Kołakowski Andrzej
 
Członek RN oddelegowany do Zarządu
 
od 14.06.2011 do 7.12.2011
 
4.
 
 Suchecki Jerzy
 
Członek RN oddelegowany do Zarządu
 
od 14.06.2011 do 7.12.2011
 
5.
 
 Jagielski Władysław
 
Prezes Zarządu
 
od 2.11.2011
 
6.
 
 Żawrocka Iwona
 
Z-ca Prezesa
 
od 2.11.2011
 
2010 ROK
 
1.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
do 12.02.2010
 
2.
 
Dec Izabella
 
Członek RN oddelegowany do Zarządu
 
do 30.04.2010
 
3.
 
Sadkowska Teresa
 
Członek RN oddelegowany do Zarządu
 
do 30.04.2010
 
4.
 
Ponichtera Robert
 
Prezes Zarządu
 
od 11.04.2010
 
5.
 
Żyznowska Joanna
 
Z-ca Prezesa
 
od 11.04.2010
 
2009 ROK
 
1.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
do 4.11.2009r.
 
2.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
3.
 
Sadkowska Teresa
 
Członek RN oddelegowany do Zarządu
 
od 5.11.2009
 
4.
 
Dec Izabella
 
Członek RN oddelegowany do Zarządu
 
od 5.11.2009
 
2008 ROK
 
1.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
2007 ROK
 
1.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
2006 ROK
 
1.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
2005 ROK
 
1.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
2004 ROK
 
1.
 
Starzak Edward
 
Członek Zarządu
 
do 30.04.2004
 
2.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
3.
 
Jarmowicz Paweł
 
Z-ca Prezesa
 
od 01.04.2004
 
2003 ROK
 
1.
 
Sobczak Ryszard
 
Prezes Zarządu
 
do 24.07.2003
 
2.
 
Wronowicz Andrzej
 
Z-ca Prezesa
 
do 13.08.2003
 
3.
 
Kołakowski Andrzej
 
Członek Zarządu
p/o Prezesa Zarządu
 
od 25.07.2003
od 31.07.2003
 
4.
 
Starzak Edward
 
Członek Zarządu
 
od 25.07.2003
 
5.
 
Niciński Janusz
 
Prezes Zarządu
 
od 01.10.2003
 
2002 ROK
 
1.
 
Sobczak Ryszard
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Wronowicz Andrzej
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
2001 ROK
 
1.
 
Sobczak Ryszard
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Wronowicz Andrzej
 
Z-ca Prezesa
 
od 15.02.2001 do 31.12.2001
 
2000 ROK
 
1.
 
Sobczak Ryszard
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Jaroszewski Wacław
 
Członek Zarządu
 
do 26.01.2000
 
3.
 
Wronowicz Andrzej
 
Z-ca Prezesa
 
od 18.01.2000 do 30.11.2000
 
1999 ROK
 
1.
 
Gruell Hanna
 
Prezes Zarządu
 
do 24.09.1999
 
2.
 
Zych Jarosław
 
Z-ca Prezesa
 
do 24.09.1999
 
3.
 
Sobczak Ryszard
 
Prezes Zarządu
 
od 25.09.1999
 
4.
 
Jaroszewski Wacław
 
Członek Zarządu
 
od 25.09.1999
 
1998 ROK
 
1.
 
Gruell Hanna
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Zych Jarosław
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
1997 ROK
 
1.
 
Gruell Hanna
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Hajducki Jerzy
 
Z-ca Prezesa
 
do 18.09.1997
 
3.
 
Zych Jarosław
 
Z-ca Prezesa
 
od 29.09.1997
 
1996 ROK
 
1.
 
Kacprzak Wojciech
 
Prezes Zarządu
 
do 16.02.1996
 
2.
 
Gruell Hanna
 
Prezes Zarządu
 
od 17.04.1996
 
3.
 
Hajducki Jerzy
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
4.
 
Hutny Lech
 
Z-ca Prezesa
 
do 30.05.1996
 
1995 ROK
 
1.
 
Kacprzak Wojciech
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Hajducki Jerzy
 
Z-ca Prezesa
 
od 21.08.1995
 
3.
 
Hutny Lech
 
Z-ca Prezesa
 
od 01.11.1995
 
4.
 
Prokop Franciszek
 
Z-ca Prezesa
 
od 16.03.95 do 15.06.95
 
5.
 
Wiśniewski Marian
 
Z-ca Prezesa (społecznie)
 
do 15.03.1995
 
6.
 
Czarnocki Kazimierz
 
Z-ca Prezesa (społecznie)
 
do 30.09.1995
 
1994 ROK
 
1.
 
Kacprzak Wojciech
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Siniarski Bogdan
 
Z-ca Prezesa
 
od 01.02.94 do 30.04.94
 
3.
 
Wiśniewski Marian
 
Z-ca Prezesa (społecznie)
 
cały okres
 
4.
 
Czarnocki Kazimierz
 
Z-ca Prezesa (społecznie)
 
od 01.05.1994
 
1993 ROK
 
1.
 
Szymańczyk Ewa
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Malicki Michał
 
Z-ca Prezesa
 
cały okres
 
1992 ROK
 
1.
 
Szymańczyk Ewa
 
Prezes Zarządu
 
cały okres
 
2.
 
Malicki Michał
 
Członek Zarządu (społecznie)
Z-ca Prezesa
 
do 30.06.1992
od 01.07.1992
 
1991 ROK
 
1.
 
Januszewski Stanisław
 
Członek Zarządu (społecznie)
 
do 12.08.1991
 
2.
 
Szymańczyk Ewa
 
Prezes Zarządu
 
od 12.08.1991
 
3.
 
Sadura Andrzej
 
Członek Zarządu (społecznie)
 
cały okres
 
4.
 
Malicki Michał
 
Członek Zarządu (społecznie)
 
cały okres

 

2014 ROK

1.

 Dumała Henryk  

Prezes Zarządu

od 11.03.2014 r.

2.

 Smyl Janusz 

Zastępca Prezesa Zarządu 

od 1.03.2014 r.

3.

 Michota Zenon 

Członek RN oddelegowany do Zarządu

do 11.03.2014 r. 

4.

 Krasińska Zofia 

Członek RN oddelegowany do Zarządu 

do 1.03.2014 r.

2013 ROK

1.

 Michota Zenon

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 1.11.2013 r.

2.

 Krasińska Zofia

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 21.10.2013 r.

3.

 Jagielski Władysław

Prezes Zarządu

do 31.10.2013 r.

4.

 Żawrocka Iwona

Z-ca Prezesa

do 21.10.2013 r.

2012 ROK

1.

 Jagielski Władysław

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Żawrocka Iwona

Z-ca Prezesa

cały okres

2011 ROK

1.

 Ponichtera Robert

Prezes Zarządu

do 4.06.2011

2.

 Joanna Żyznowska

Z-ca Prezesa

do 4.06.2011

3.

 Kołakowski Andrzej

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 14.06.2011 do 7.12.2011

4.

 Suchecki Jerzy

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 14.06.2011 do 7.12.2011

5.

 Jagielski Władysław

Prezes Zarządu

od 2.11.2011

6.

 Żawrocka Iwona

Z-ca Prezesa

od 2.11.2011

2010 ROK

1.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

do 12.02.2010

2.

Dec Izabella

Członek RN oddelegowany do Zarządu

do 30.04.2010

3.

Sadkowska Teresa

Członek RN oddelegowany do Zarządu

do 30.04.2010

4.

Ponichtera Robert

Prezes Zarządu

od 11.04.2010

5.

Żyznowska Joanna

Z-ca Prezesa

od 11.04.2010

2009 ROK

1.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

do 4.11.2009r.

2.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

3.

Sadkowska Teresa

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 5.11.2009

4.

Dec Izabella

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 5.11.2009

2008 ROK

1.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2007 ROK

1.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2006 ROK

1.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2005 ROK

1.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2004 ROK

1.

Starzak Edward

Członek Zarządu

do 30.04.2004

2.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

3.

Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

od 01.04.2004

2003 ROK

1.

Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

do 24.07.2003

2.

Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

do 13.08.2003

3.

Kołakowski Andrzej

Członek Zarządu
p/o Prezesa Zarządu

od 25.07.2003
od 31.07.2003

4.

Starzak Edward

Członek Zarządu

od 25.07.2003

5.

Niciński Janusz

Prezes Zarządu

od 01.10.2003

2002 ROK

1.

Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

cały okres

2001 ROK

1.

Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

od 15.02.2001 do 31.12.2001

2000 ROK

1.

Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Jaroszewski Wacław

Członek Zarządu

do 26.01.2000

3.

Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

od 18.01.2000 do 30.11.2000

1999 ROK

1.

Gruell Hanna

Prezes Zarządu

do 24.09.1999

2.

Zych Jarosław

Z-ca Prezesa

do 24.09.1999

3.

Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

od 25.09.1999

4.

Jaroszewski Wacław

Członek Zarządu

od 25.09.1999

1998 ROK

1.

Gruell Hanna

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Zych Jarosław

Z-ca Prezesa

cały okres

1997 ROK

1.

Gruell Hanna

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Hajducki Jerzy

Z-ca Prezesa

do 18.09.1997

3.

Zych Jarosław

Z-ca Prezesa

od 29.09.1997

1996 ROK

1.

Kacprzak Wojciech

Prezes Zarządu

do 16.02.1996

2.

Gruell Hanna

Prezes Zarządu

od 17.04.1996

3.

Hajducki Jerzy

Z-ca Prezesa

cały okres

4.

Hutny Lech

Z-ca Prezesa

do 30.05.1996

1995 ROK

1.

Kacprzak Wojciech

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Hajducki Jerzy

Z-ca Prezesa

od 21.08.1995

3.

Hutny Lech

Z-ca Prezesa

od 01.11.1995

4.

Prokop Franciszek

Z-ca Prezesa

od 16.03.95 do 15.06.95

5.

Wiśniewski Marian

Z-ca Prezesa (społecznie)

do 15.03.1995

6.

Czarnocki Kazimierz

Z-ca Prezesa (społecznie)

do 30.09.1995

1994 ROK

1.

Kacprzak Wojciech

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Siniarski Bogdan

Z-ca Prezesa

od 01.02.94 do 30.04.94

3.

Wiśniewski Marian

Z-ca Prezesa (społecznie)

cały okres

4.

Czarnocki Kazimierz

Z-ca Prezesa (społecznie)

od 01.05.1994

1993 ROK

1.

Szymańczyk Ewa

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Malicki Michał

Z-ca Prezesa

cały okres

1992 ROK

1.

Szymańczyk Ewa

Prezes Zarządu

cały okres

2.

Malicki Michał

Członek Zarządu (społecznie)
Z-ca Prezesa

do 30.06.1992
od 01.07.1992

1991 ROK

1.

Januszewski Stanisław

Członek Zarządu (społecznie)

do 12.08.1991

2.

Szymańczyk Ewa

Prezes Zarządu

od 12.08.1991

3.

Sadura Andrzej

Członek Zarządu (społecznie)

cały okres

4.

Malicki Michał

Członek Zarządu (społecznie)

cały okres

 

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl